Dịch vụ

Sự bảo đảm

XuZhou Sunbright đảm bảo thiết bị mới không phải phụ kiện không bị lỗi về tay nghề và vật liệu trong thời hạn mười tám tháng (sáu tháng đối với phụ tùng thay thế) kể từ ngày giao hàng trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường. Nghĩa vụ của công ty chúng tôi theo bảo hành này chỉ giới hạn trong việc sửa chữa, theo lựa chọn của công ty chúng tôi, bất kỳ bộ phận nào mà khi công ty chúng tôi kiểm tra cho thấy bị lỗi.

Chính sách hoàn trả

Thủ tục Yêu cầu Dịch vụ
Liên hệ với Bộ phận Dịch vụ bằng Mẫu Yêu cầu Dịch vụ với thông tin chi tiết của vấn đề. Vui lòng cung cấp số kiểu máy, số sê-ri và mô tả ngắn gọn về lý do trả lại, hình ảnh rõ ràng để hiển thị vấn đề là bằng chứng tốt hơn.

Tập Huân ki thuật

XuZhou Sunbright cung cấp đào tạo kỹ thuật và dịch vụ miễn phí cho nhân viên kỹ thuật và bán hàng của các nhà phân phối đối với các sản phẩm liên quan và sẽ hỗ trợ kỹ thuật hơn nữa qua e-mail, Skype theo yêu cầu của nhà phân phối. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện tại Thượng Hải Trung Quốc. Các chi phí đi lại và ăn ở do nhà phân phối tài khoản.

Chính sách vận chuyển

Trong thời hạn bảo hành: Các nhà phân phối / khách hàng chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị được vận chuyển đến Xuzhou Sunbright để sửa chữa. Xuzhou Sunbright chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ Xuzhou Sunbright đến nhà phân phối / khách hàng. Sau thời gian bảo hành: Khách hàng chịu mọi cước phí đối với thiết bị được trả lại.

Thủ tục trả hàng

Trong trường hợp cần thiết phải trả lại một phần cho công ty của chúng tôi, cần tuân theo thủ tục sau: Trước khi vận chuyển vật liệu, hãy xin Mẫu RMA (Giấy phép Trả lại Vật liệu). Số RMA, mô tả các bộ phận trả lại và hướng dẫn vận chuyển được bao gồm trong Biểu mẫu RMA. Số RMA phải xuất hiện bên ngoài bao bì vận chuyển. Các lô hàng trả lại sẽ không được chấp nhận nếu không nhìn thấy rõ ràng số RMA. 

Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo trì, thông số kỹ thuật hoặc trục trặc của các thiết bị, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi.